Polityka prywatności

Biuro247 - Polityka Prywatności

 1. Ambasadorzy Marek sp. z o. o. jest dalej nazywana podmiotem przetwarzającym dane.
 2. Osoba fizyczna lub prawna której dotyczą dane osobowe jest dalej nazywana podmiotem zainteresowanym.
 3. Adres email hubert.sobkow@gmail.com jest dalej nazywany adresem kontaktowym.
 4. Podmiot przetwarzający dane osobowe pozyskuje je w celu prowadzenie działalności gospodarczej oraz świadczenia usług doradczych.
 5. Podmiot przetwarzający dane przetwarza dane osobowe – w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu, adres email oraz potencjalnego zainteresowania usługami doradczymi.
 6. Dane osobowe są pozyskiwane w trakcie kontaktu telefonicznego lub mailowego.
 7. Dane osobowe zapisane są na bazie danych dostępnej tylko dla podmiotu przetwarzającego dane.
 8. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby fizycznej oraz prawnej.
 9. Dane osobowe są przetwarzane w celach sprzedażowych oraz marketingowych.
 10. Podmiot zainteresowany może skontaktować się z podmiotem przetwarzającym przez kontakt mailowy pod adresem kontaktowym.
 11. Podmiot zainteresowany może rządać od podmioty przetwarzającego usunięcie lub modyfikację danych osobowych. Może tego dokonać poprzez wysłanie wniosku na adres kontaktowy.