Zakładanie i sprzedaż spółek

Założenie działalności gospodarczej jest procesem wymagającym czasu oraz załatwienia formalności. Zakup gotowej spółki może uprościć wszystko i przynieść dodatkowe korzyści.

Gotowe przedsiębiorstwo posiada pełną dokumentację i jest dostępne od zaraz. Posiada także historię kredytową oraz datę założenia widoczną w KRS. Jest pozbawione zobowiązań i w niektórych przypadkach ma także straty możliwe do uwzględnienia przy rozliczaniu podatku CIT.

Kupując gotową spółkę w ciągu 2 godzin uzyskujesz numer KRS (Krajowego Rejestru Sądowego), NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej), REGON (numer w Rejestrze Gospodarki Narodowej). Są to elementy które są potrzebne do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Kupujący nabywa udziały w spółce i powołuje prezesa oraz zarząd. Może także zmienić siedzibę i adres. Pomagamy w wyborze spółki oraz informujemy o firmach mogących przeprowadzić dodatkowe czynności, na których może zależeć kupującemu.

Biuro247 - zakładanie spółek

Spółki z ograniczoną działalnością

Są jedną z najpopularniejszych form spółek kapitałowych. jest jedną z najwygodniejszych form w zakresie ustalania odpowiedzialności wspólników oraz prezesa zarządu. W przypadku spółki z o.o. właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za jej zobowiązania, a w niektórych przypadkach zarząd także może zwolnić się z odpowiedzialności majątkowej.

 

Korzyści wynikające z zakupu gotowej spółki

Kupując gotową spółkę uzyskujecie państwo dostęp do podmiotu gospodarczego, który funkcjonował na rynku od dłuższego czasu i posiada historię kredytową. Łączy się to z korzyściami podatkowymi oraz możliwością pozyskania dodatkowego finansowania firmy. Taki podmiot może posiadać już gotowe licencje potrzebne do prowadzenia określonego typu działalności. Spółka prawa handlowego podlega także odrębnemu reżimowi prawnemu. Inaczje wygląda kwestia rozliczeń podatkowych oraz możliwości księgowania katywów działalności.

Biuro247 - spółki i podatki

Doradztwo

Nasza firma doradzi wam w zakresie wyboru formy prawnej, podmiotu realizującego transakcję oraz innych elementów związanych z otoczeniem prawnym i biznesowym. Współpracujemy z firmami oraz kancelariami prawnymi w całej Polsce, aby umożliwić Państwu dokonanie najlepszego wyboru. Przeprowadziliśmy już wiele takich transakcji na przestrzeni czasu i wiemy na co trzeba zwrócić uwagę podczas zakupu lub zakładania spółki.