Faktoring

Faktoring to usługa polegająca na zabezpieczeniu płatności wierzytelności przez stronę trzecią. Strona trzecia bierze na siebie obowiązek wypłaty należności lub części należności w sytuacji kiedy wierzyciel zwleka ze spłatą. Jest to korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorców ponieważ umożliwia im utrzymanie płynności finansowej i zabezpiecza ich przed ewentualną stratą w wypadku nierzetelności dłużnika.

Biuro247 - Faktoring

Cel faktoringu

Wiele firm decyduje się na faktoring ze względu na korzyści jakie wynikają z utrzymywania płynności finansowej. Firmy o dużej płynności finansowej, które regulują zobowiązania na czas mogą liczyć na rabaty oraz inne udogodnienia ze strony swoich kontrahentów. Faktoring pozwala im zapobiec sytuacji utraty płynności finansowej bez konieczności zaciągania kredytów. Wprowadzenie strony trzeciej posiadającej odpowiednie zaplecze finansowe jest jednym z lepszych rozwiązań jeśli twoja firma ma problemy z regularnym otrzymywaniem płatności.

Windykacja

Windykacja to proces dochodzenia zobowiązań przez wierzyciela. W przypadku umowy faktoringu procesem tym zajmuje się faktoringodawca, biorący na siebie odpowiedzialność prawną i finansową. Zazwyczaj są to firmy, które posiadają specjalistyczną wiedzę na ten temat oraz kadrę przeszkoloną w tym zakresie. Skuteczność takich firm wynika z przeszkolonej kadry oraz znajomości przepisów prawnych. Profesjonalna wiedza przyśpiesza proces windykacji i ogranicza jego koszty z twojej strony. Koszt faktoringu w przypadku dużych firm nie jest wcale taki duży, a dla małych firm istnieją także odpowiednie podmioty oferujące uproszczone i tańsze usługi.

Biuro247 - Faktoring

Samodzielna windykacja

Przedsiębiorca może samemu podjąć się windykacji w celu odzyskania swoich zobowiązań lub wynająć do tego firmę zewnętrzną. W drugim przypadku przekazuje on umocowanie do podejmowania działań prawnych oraz faktycznych dla innego podmiotu oraz godzi się na prowizję od usługi windykacji wierzytelności. Profesjonalne podmioty radzą sobie zdecydowanie lepiej i sprawniej z windykacją należności ze względu na to że posiadają dokładną wiedzę i doświadczenie w tym zakresie.

Nasi konsultanci pomogą wam wybrać firmę, która oferuje usługi faktoringu lub windykacji. Umożliwi to ograniczenie ryzyka braku płynności oraz przyspiesza odzyskiwanie wierzytelności od kontrahentów. Zagwarantuj sobie spokój w zakresie płynności twojej firmy.