Kompletowanie dokumentów do założenia działalności oraz do uzyskania dofinansowania z UE

Wielu początkujących przedsiębiorców zastanawia się nad tym jak pozyskać pieniądze na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Bez posiadania gotowych środków na samym początku przedsiębiorca musi się liczyć z niską płynnością finansową, która jest uciążliwa i może stanowić o sukcesie lub porażce przedsięwzięcia.

Fundusze europejskie to doskonały sposób na sfinansowanie swojej działalności gospodarczej. Umożliwiają uzyskanie bezzwrotnej dotacji na założenie biznesu lub na jego rozwój. UE oferuje bardzo dużo różnych funduszy zróżnicowanych zarówno pod względem profilu przedsiębiorstw, do których są oferowane oraz warunków finansowania.

Biuro247 - Dofinansowania europejskie

Jak pozyskać dofinansowanie z UE

Aby uzyskać dostęp do funduszy europejskich konieczne jest złożenie spełnianie wymaganych warunków oraz złożenie odpowiedniego zestawu dokumentacji. Odpowiednio przygotowana dokumentacja w dużej mierze decyduje o przyznaniu finansowania. Jest drugim po warunkach podstawowych elementem mającym największy wpływ na pozytywne decyzje o przyznaniu środków.

Wykorzystując nasze doświadczenie lub doświadczenie naszych partnerów możesz przygotować wniosek związany z pozyskaniem funduszu europejskiego. Doradcy pomogą ci w wyborze programu, który jest dla ciebie najlepszy i w przygotowaniu dokumentacji. W wielu przypadkach dobrze przygotowany biznesplan jest kluczowy do pozyskania dotacji z UE. Ilość wniosków składanych rocznie powoduje dużą konkurencję wśród osób zainteresowanych pozyskaniem finansowania.

Biuro247 - Euro

Kryteria oceny wniosków

Wnioski dotyczące uzyskania dofinansowania z UE są oceniane pod względem formalnym oraz merytorycznym. Względy formalne mogą już na początku zadecydować o odrzuceniu wniosku na pierwszym etapie analizy. Wynajmując firmę doradczą zagwarantujesz sobie, że wniosek który przygotujesz będzie spełniał podstawowe wymogi. W kolejnym etapie wniosek jest analizowany pod względem treści. Tutaj istotne jest posiadanie solidnego biznes planu oraz wykazanie się wiedzą oraz doświadczeniem w zakresie przedstawionym w dokumentacji.

Wnioski są także analizowane pod względem finansowym oraz tym jakie jest prawdopodobieństwo porażki lub sukcesu przy danym poziomie finansowania. Pula dostępnych środków jest ograniczona oraz instytucje publiczne posiadają własne wytyczne dotyczące celów na jakie mają zostać przeznaczone. Posiadania wiedzy i doświadczenia w tym zakresie przekłada się na pozytywnie rozpatrzony wniosek oraz sumę przyznaną przedsiębiorcy.