Copyright

Wszelkie prawa własności strony internetowej Biuro247.pl należą do Ambasadorzy Marek sp. z o.o.

Autor zastrzega sobie możliwość kopiowania oraz rozprowadzania treści w innych miejscach bez jego wyraźnej zgody. Autor zastrzega sobie także te prawa w stosunku do obrazów, filmów oraz innych mediów znajdujących się na stronie oraz w kontekście z treściami jakie się one na niej znajdują.

Wykorzystanie materiałów znajdujących się na stronie naruszające prawa autorskie może powodować działania prawne mające na celu uzyskanie odszkodowania lub zadośćuczynienia na rzecz autora.